Tul­lar ger dy­ra­re Coca-Co­la

Svenska Dagbladet - - VÄRLDEN NYHETER -

Läsk­jät­ten Coca-Co­la är ett av de se­nas­te fö­re­ta­gen i USA som avi­se­rar pris­höj­ning­ar till följd av han­dels­kon­flik­ten mel­lan USA och Ki­na, skri­ver Wall Stre­et Jour­nal.

Se­dan års­skif­tet har pri­ser­na på stål och alu­mi­ni­um sti­git 33 re­spek­ti­ve 11 pro­cent i USA, vil­ket har lett till att fö­re­ta­gen nu bör­jat hö­ja pri­ser­na på bland an­nat läsk, öl och mo­tor­for­don.

I ju­ni med­de­la­de Har­ley Da­vid­son att fö­re­ta­get tving­ats att hö­ja si­na pri­ser till följd av han­dels­tul­lar­na. Även Po­la­ris In­du­stri­es, som till­ver­kar snö­skot­rar och fyr­hju­ling­ar, har avi­se­rat pris­höj­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.