Kro­nan lyf­te mot dol­larn

Svenska Dagbladet - - BÖRS&MARKNAD -

Kro­nan lyf­te cir­ka fem öre mot bå­de dol­larn och eu­ron ef­ter BNP-ta­len för årets and­ra kvar­tal. Svens­ka mark­nads­rän­tor tar sam­ti­digt ett li­tet steg upp­åt.

En dol­lar kos­ta­de ome­del­bart ef­ter sta­tisti­ken 8,80 kro­nor, me­dan eu­ron går på 10,25 kro­nor. Kro­nan har in­för BNP-ta­len haft en ska­kig som­mar, präg­lad av tur­bu­lens på va­lu­ta­mark­na­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.