G5 En­ter­tain­ment

MEDELSTORA BOLAG

Svenska Dagbladet - - BÖRS&MARKNAD -

G5 En­ter­tain­ment, som ut­veck­lar spe­lap­par åt smart­te­le­fo­ner och surf­plat­tor, re­do­vi­sar ett re­sul­tat ef­ter skatt på 45 mil­jo­ner kro­nor för det and­ra kvar­ta­let 2018 (29). Re­sul­ta­tet per ak­tie upp­gick till 5,07 kro­nor (3,30). Rö­rel­se­re­sul­ta­tet blev 50,1 mil­jo­ner kro­nor (32,1).

Rö­rel­se­re­sul­ta­tet ex­klu­si­ve kost­na­der för an­vän­dar­för­värv blev 147 mil­jo­ner kro­nor (103).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.