At­vexa

FIRST NORTH

Svenska Dagbladet - - BÖRS&MARKNAD -

At­vexa, verk­samt in­om för­sko­la och sko­la, öka­de in­täk­ter­na med 21 pro­cent till 281 mil­jo­ner kro­nor un­der det tred­je kvar­ta­let 2017/2018 (sep­tem­ber-maj). Den or­ga­nis­ka till­väx­ten i jäm­för­ba­ra verk­sam­he­ter upp­gick till 4,2 pro­cent un­der kvar­ta­let, fram­går det av delårs­rap­por­ten. Kvar­ta­lets rö­rel­se­re­sul­tat upp­gick till 13,9 mil­jo­ner kro­nor (9,0).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.