Ed­ge­wa­re

MIND­RE BOLAG

Svenska Dagbladet - - BÖRS&MARKNAD -

Ed­ge­wa­re, verk­samt in­om strea­ming av tv och vi­deo över in­ter­net, re­do­vi­sar ett re­sul­tat ef­ter skatt på -11,2 mil­jo­ner kro­nor för det and­ra kvar­ta­let 2018 (-10,2). Re­sul­ta­tet per ak­tie upp­gick till -0,40 kro­nor (-0,30).

Rö­rel­se­re­sul­ta­tet blev -15,2 mil­jo­ner kro­nor (-12,9) och rö­rel­se­mar­gi­na­len var -30,4 pro­cent (-32,1).

Net­to­om­sätt­ning­en upp­gick till 50,0 mil­jo­ner kro­nor (40,2). För­sälj­nings­till­väx­ten var 24,3 pro­cent.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.