Fe­nix Out­do­or

MEDELSTORA BOLAG

Svenska Dagbladet - - BÖRS&MARKNAD -

Fri­lufts­fö­re­ta­get Fe­nix Out­do­or re­do­vi­sar ett re­sul­tat ef­ter skatt på 6,4 mil­jo­ner eu­ro för det and­ra kvar­ta­let 2018 (5,8). Re­sul­ta­tet per ak­tie upp­gick till 0,48 eu­ro (0,43). Net­to­om­sätt­ning­en steg till 124 mil­jo­ner eu­ro (116) och rö­rel­se­in­täk­ter­na upp­gick till 126 mil­jo­ner eu­ro (118). Rö­rel­se­re­sul­ta­tet blev 10,4 mil­jo­ner eu­ro (10,4), och re­sul­ta­tet fö­re skatt upp­gick till 10,7 mil­jo­ner eu­ro (8,6).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.