MyFC

FIRST NORTH

Svenska Dagbladet - - BÖRS&MARKNAD -

Bräns­le­cells­bo­la­get MyFC, listat på First North, re­do­vi­sar ett rö­rel­se­re­sul­tat om -21,6 mil­jo­ner kro­nor för det and­ra kvar­ta­let 2018 (-10). Net­to­re­sul­ta­tet för­sva­ga­des till -22 mil­jo­ner kro­nor (-10,4). Bo­la­get ha­de ing­en om­sätt­ning i kvar­ta­let. Mot­sva­ran­de pe­ri­od 2017 var den 21 000 kro­nor.

Bo­la­get tog un­der vå­ren in cir­ka 97 mil­jo­ner kro­nor i en fö­re­trä­dese­mis­sion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.