Hund­jakt efter miss­tänk­ta tju­var

Täby Nyheter - - Täby -

Vid 01.19 nat­ten mel­lan tors­dag och fre­dag för­ra vec­kan in­kom ett sam­tal till po­li­sen om att ett fler­tal per­so­ner för­sök­te bry­ta upp en con­tai­ner ut­an­för en fö­re­tags­lo­kal på Kar­by­gårds­vä­gen, Täby Kyrk­by.

– Det ska fin­nas bå­de ka­me­ra och larm på plat­sen och per­so­ner­na som har fö­re­ta­get ring­de oss och sa att det står ett fler­tal per­so­ner ut­an­för fö­re­tags­lo­ka­len, sä­ger Eva Nils­son på po­li­sens led­nings­cen­tral.

– När po­li­sen kom till plat­sen var det fy­ra per­so­ner som sprang åt fy­ra olika håll.

Po­lis och hund­patrull spå­ra­de för­ö­var­na som sprang ut på fäl­ten vid Kar­by och till slut greps tre per­so­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.