Bångs­ka vå­ning­en

Täby Nyheter - - Stockholms Helg -

Stor­lek: 200 kvadrat­me­ter. 150 per­so­ner får plats.

Eve­ne­mang som ar­ran­ge­ras: Vil­ka som helst, så länge de är öpp­na, in­klu­de­ran­de och ut­veck­lan­de.

Kom­man­de event: Min­dYo­ga, yo­ga för en bätt­re värld, Qu­e­er­tan­go samt konstut­ställ­ning­en Out with a Oooh! – en konstut­ställ­ning av och med ny­an­län­da konst­nä­rer.

Vill du själv bo­ka lo­ka­len? Gå in på www.bangs­ka.se och skic­ka en an­sö­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.