He­ge Hell­ström, re­por­ter:

Täby Nyheter - - Hej Täby -

– Det är att jag får va­ra hur ny­fi­ken som helst och stäl­la al­la frå­gor jag vill. Och jag får träf­fa mas­sor med här­li­ga män­ni­skor. Det är ock­så ro­ligt att få skri­va om så oli­ka äm­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.