Pla­nen: då an­län­der nya tå­gen till Roslags­ba­nan

Täby Nyheter - - Täby - Mi­chael Toll nor­rort@di­rekt­press.se

Roslags­ba­nan kom­mer att få 22 nya tåg. Nu är det klart vil­ket da­tum den förs­ta tåg­le­ve­ran­sen kom­mer till Stock­holm.

Den schwei­zis­ka tåg­till­ver­ka­ren Stad­ler har fått en för- änd­rad le­ve­rans­tid­plan. Det som gäl­ler nu är att det förs­ta tå­get till Roslags­ba­nan ska le­ve­re­ras den 29 sep­tem­ber år 2020.

Det sista av de to­talt 22 nya tå­gen ska kom­ma till Stock­holm se­nast den 17 ju­li 2024.

Det fram­kom­mer från in­for­ma­tions­hand­ling­ar som tra­fik­nämn­den ska ta del av på sitt näs­ta mö­te.

Ar­be­tet med nya Roslags­ba­nan ska ska­pa tä­ta­re, punkt­li­ga­re och tys­ta­re tra­fik.

IL­LUST­RA­TION: STAD­LER

NYTT PÅ IN­TÅG. Så här ska de nya X15p-tå­gen se ut så här in- re­spek­ti­ve ut­vän­digt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.