No­mi­ne­ra årets eldsjäl

Täby Nyheter - - Hej Täby - ta­by.se/tryg­gi­ta­bys­ti­pen­di­et

Kän­ner du en per­son el­ler en grupp som bi­drar till att gö­ra Täby till en än­nu tryg­ga­re plats? Täby kom­mun de­lar var­je år ut ett sti­pen­di­um på 10 000 kr till nå­gon/någ­ra som bi­dra­git till att ska­pa ett tryg­ga­re Täby. No­mi­ne­ra din kan­di­dat på kom­mu­nens webb­plats.

10 000 kr till årets eldsjäl!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.