Hur har du ro­ligt ut­an peng­ar?

Täby Nyheter - - Hej Täby -

So­fie Wiklund, 44, job­bar på bank:

– Jag är ute, kanske går till en lek­park. El­ler går på mu­se­um, det finns många som är gra­tis.

Ian Ma­si­te, 22, job­bar på St­ar­bucks:

– Jag häng­er hem­ma, lä­ser en bok el­ler spe­lar. Just nu lä­ser jag The Girl on the Train, den är jät­te­spän­nan­de.

Sel­ma Elm­gren, 34, mam­ma­le­dig:

– Jag är ute i na­tu­ren, ro­tar i träd­går­den el­ler ploc­kar bär i sko­gen.

Ma­ria Codrea, skön­hets­råd­gi­va­re, 25:

– Tit­tar på Net­flix el­ler tar pro­me­na­der i na­tu­ren. El­ler spe­lar mo­no­pol med vän­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.