Hun­den be­stäm­mer in­te!

Täby Nyheter - - Tyck Om! - Anet­te

Al­la ni hundä­ga­re som in­te re­spek­te­rar kop­pel­tvång el­ler som tyc­ker era små älsk­ling­ar är det mest un­der­ba­ra som finns och in­te för­står att in­te al­la tyc­ker så, snäl­la, det är in­te hun­den som ska be­stäm­ma vem den ska få häl­sa på, det är du som äga­re som ska kol­la med de and­ra ägar­na. Jag be­stäm­mer vem min hund ska häl­sa på, in­te du. In­te din hund. Om din hund in­te är kopp­lad men min är, vems är an­sva­ret om det hän­der nå­got?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.