6

Täby Nyheter - - Stockholmshelg -

1964. Ga­tan var länge an­sedd som en av det mo­der­na Stock­holms säm­re i Ci­ty. På se­na­re år har det gjorts fle­ra stads­ut­veck­lings­pro­jekt i när­he­ten. 1. Råd­mans­ga­tan vid Da­la­ga­tan X. Kungs­ga­tan vid Norr­lands­ga­tan 2. Malmskill­nads­ga­tan vid Ox­torgs­ga­tan

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.