FÖLJER AL­LA MATCHER SLAVISKT

Täby Nyheter - - Täby Nyheter -

– Jag ha­de tur men job­bet så, jag ha­de det lug­na­re så jag kun­de åka och se det­ta. För mig känns det skit­kul, jag hop­pas verk­li­gen vi vin­ner. Det är stort, jag följer al­la matcher slaviskt. sä­ger Da­ni­el Jans­son som tit­tar på mat­chen med sin fa­milj.

– Jag är che­fen så jag val­de att gå hit helt en­kelt. Men jag hål­ler med, det känns rik­tigt kul att de ska spe­la nu. Jag vet att de kom­mer vin­na, sä­ger Jen­ny Jans­son i bör­jan av mat­chen oven­tan­de om det po­se­ti­va re­sul­ta­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.