Suc­cé för glass på Ängs­holms­ba­det

Täby Nyheter - - Täby -

I bör­jan av som­ma­ren var det pro­blem med att ens nå upp till bu­tiks­luc­kan vid ki­os­ken vid Ängs­holms­ba­det, nå­got som nu är löst. Al­ma Pet­h­rus, 16 år, är den som dri­vit för­sälj­ning­en un­der som­ma­ren och det har in­te bli­vit många le­di­ga stun­der un­der vär­me­böl­jan.

– Det har va­rit en fan­tas­tisk som­mar och det känts som jag haft tur som stått här un­der den här som­ma­ren.

Och in­nan trap­pan upp till ”luc­kan” var på plats ha­de man tur med tål­mo­di­ga kun­der och tur var det att trap­pan till slut kom på plats.

– En dag såg jag dom byg­ga ut­an att jag viss­te att de skul­le kom­ma och det ha­de va­rit bra att ve­tat på för­hand.

FO­TO: KEVIN WEDIN

KUN­DE TRAPPA UPP. Till slut kom trap­pan på plats för Al­ma Pet­h­rus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.