Dun­kin’ Donuts bom­mar igen

Täby Nyheter - - Täby -

Fran­chi­se­fö­re­ta­get Dun­kin’ Donuts eta­ble­ra­des i Sve­ri­ge 2014 och har fun­nits på åt­ta adres­ser i Stock­holms­om­rå­det.

Men nu är det över. Samt­li­ga stäl­len har bom­mat igen och en an­sö­kan om att för­sät­ta fö­re­ta­get i kon­kurs in­kom till Lin­kö­pings tings­rätt för­ra ons­da­gen. Ji­mi Metz, vd för Dun­kin’ Donuts i Sve­ri­ge, be­kräf­tar för Af­ton­bla­det att fö­re­ta­get har gått i kon­kurs.

– An­led­ning­en var att det var omöj­ligt att nå lön­sam­het un­der de ak­tu­el­la för­ut­sätt­ning­ar­na. Otro­ligt led­samt. Vi är många som har käm­pat hårt, skri­ver han i ett med­de­lan­de till tid­ning­en.

SLUTMUNKDUNKAT. Fran­chi­se­fö­re­ta­get Dun­kin’ Donuts har bom­mat igen i Tä­by och Sve­ri­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.