In­brotts­risk – följ po­li­sens tips

Täby Nyheter - - Täby -

Även om vi kom­mit in i augusti så är det fort­fa­ran­de se­mester­ti­der för många, nå­got som gör att många hus står oö­ver­va­ka­de. Lo­kal­po­li­sen tip­sar där­för om vad du kan tän­ka på in­för att du åker iväg: Få ditt hem att se ut som att det är be­bott även om du in­te är hem­ma. Lås fast fö­re­mål som kan an­vän­das som hjälp­me­del, ex­em­pel­vis ste­gar. Läm­na in­te vär­de­ful­la fö­re­mål syn­li­ga vid föns­ter. An­vänd ti­mers och lam­por in­ne som au­to­ma­tiskt ak­ti­ve­ras på tom­ten vid rö­rel­se. Ha gär­na en radio på inom­hus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.