VÅRT TÄ­BY: Nam­net på fe­no­me­net?

Täby Nyheter - - Hej Täby -

HALLO DÄR! Den här häf­ti­ga bil­den tog vår lä­sa­re Erik Lan­ner Sand­berg vid Nä­saäng i Näs­by Park i au­gusti. På Fa­ce­book spe­ku­le­ras det i vad cir­keln runt so­len är och hur den upp­stått. Vet du?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.