Stör­ning­ar i tra­fi­ken ef­ter olyc­ka på E18

Täby Nyheter - - Täby -

På tis­dags­mor­go­nen i vec­kan som gick in­träf­fa­de en olyc­ka på E18 Norr­täl­je­vä­gen – nå­got som gav stor på­ver­kan på tra­fi­ken un­der mor­go­nen.

En krock ska ha in­träf­fat strax fö­re 08-ti­den vid Dan­de­ryds kyr­ka i rikt­ning in mot stan.

– Det ska ha va­rit en bil som stått stil­la och bli­vit påkörd bak­i­från. Inga per­sonska­dor ska ha skett och ing­en am­bu­lans kal­la­des till plat­sen, sä­ger Ca­ro­li­ne Ed­berg, kom­mun­po­lis i lo­kal­po­lis­om­rå­de Tä­by.

Vid 08.30-ti­den öpp­na­des al­la kör­fält upp igen men kö­er­na be­skrevs som mas­si­va från Hä­ger­näs och vi­da­re in mot stan.

Även buss­tra­fi­ken be­räk­na­des ha för­se­ning­ar med runt 20 mi­nu­ter.

Olyc­kan in­ne­bar att ett fler­tal tra­fi­kan­ter val­de att ta Nor­rorts­le­den, vil­ket led­de till kö­er även där.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.