Hös­ten fång­ad i my­si­ga bil­der

Täby Nyheter - - Sidan 1 -

Vi har fått in fle­ra fi­na höst­bil­der på vårt vack­ra Tä­by i vec­kan och man ser att det verk­li­gen bli­vit höst i kom­mu­nen.

HÖSTFÄRGER. Vack­ra fär­ger vid Ene­by äng­ar i vec­kan, bi­len togs av Pe­ter Kärr.

SPÖKLIKT. Dim­man tog över Rön­ning­e­sjön en mor­gon när Lin­néa Björk­man var fram­me med ka­me­ran.

SPEGELBLANKT. In­te många bad­gäs­ter men en vac­ker vy vid Nä­saängs­ba­det, bakom ka­me­ran stod Ca­mil­la Jed­heim.

ELDRÖD. En vac­ker Ben­ved som fo­ta­des av Anet­te Key­ser i El­la gård.

GOLFPINNE. Mat­te Nilsson hit­ta­de den­na fi­na pin­ne vid hål åt­ta på Tä­by di­sc­golf­ba­na i Erikslund.

HÖSTLUGN. Mar­ti­na Shi­elds tog den här fi­na bil­den i vec­kan på Mört­sjön i Skar­päng.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.