In­brott i djurkli­nik i Täby och mc i olyc­ka på E18

Täby Nyheter - - Täby -

En an­mä­lan om in­brott kom in till polisen vid 08:41 un­der mån­dags­mor­go­nen på Djurkli­ni­ken Evi­den­sia i Ar­ninge.

– De har fått fönst­ren upp­brut­na un­der mor­go­nen, sä­ger Per Fahl­ström, press­kon­takt på polisen.

I ons­dags mor­se in­träf­fa­de en tra­fi­ko­lyc­ka strax ef­ter åt­ta på E18 Norr­täl­je­vä­gen. Fö­re Roslags-Näs­by i rikt­ning mot Stock­holm var det långa kö­er.

– En­ligt lar­m­upp­gif­ter­na har en mc som kört om­kull, sä­ger Eva Nilsson på po­li­sens led­nings­cen­tral.

En­ligt Stor­stock­holms brand­för­svar var det en krock mel­lan en mo­tor­cy­kel och en last­bil. En per­son för­des till sjuk­hus.

Rädd­nings­tjäns­ten väd­ja­de till tra­fi­kan­ter­na att ge plats för dem, upp­gav P4 Stock­holm. Kö­er­na bör­ja­de i en pe­ri­od re­dan vid Hä­ger­näs. Där­ef­ter var det kö­igt vid tra­fik­plats Vigg­by­holm och tra­fik­plats La­häll.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.