Nal­lar­na får över­natt­ning i bib­li­o­te­ket

Täby Nyheter - - Täby -

Lör­da­gen den 27 ok­to­ber kloc­kan 11-14 kom­mer Grib­bylunds bib­li­o­tek fi­ra nal­lens dag med ett fler­tal ak­ti­vi­te­ter.

Det kom­mer att fin­nas fi­ka, pys­sel le­ker och en hel del an­nat kul att roa sig med un­der da­gen. Man kom­mer även kun­na se pjä­sen ”Nal­le är bor­ta - en de­tek­tiv­fö­re­ställ­ning” på plats.

Vill man kan man även vid stäng­ning läm­na sin nal­le på bib­li­o­te­ket för en ”nal­le-över­natt­ning” och häm­ta ut den vec­kan ef­ter.

”Bil­der ut­lo­vas till al­la nal­leä­ga­re för be­vis på allt hyss nal­lar­na med störs­ta san­no­lik­het kom­mer hit­ta på!”, skri­ver Grib­bylunds bib­li­o­tek på sin hem­si­da.

NALLEDAG. På bib­li­o­te­ket i Grib­bylund kom­mer man kun­na läm­na in sin nal­le på över­natt­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.