In­farts­par­ke­ring­ar­na är ba­ra för Dan­de­rydsbor

Täby Nyheter - - Tyck Om! - Henrik At­mer

Lä­ser om hin­der för bi­lar i Dan­de­ryd. Det är in­te ba­ra hin­der – de­ras in­farts­par­ke­ring­ar är ock­så ba­ra för Dan­de­rydsbor. Vi Tä­by­bor som be­skylls för att ta smit­vä­gar har inga så­da­na be­gräns­ning­ar. Själv und­vi­ker jag som pen­sio­när rus­ning, men jag tän­ker på de som är yr­kes­ar­be­tan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.