P-plats gäc­kar bi­lis­ter­na: ”mar­ke­ring mitt i en ru­ta”

Täby Nyheter - - Norrort - He­ge Hell­ström

Bi­len står i vad många bi­lis­ter upp­fat­tar som en p-ru­ta – men får än­då en par­ke­rings­bot. Den mys­tis­ka p-ru­tan vid Mör­by sta­tion bå­de för­bryl­lar och rör upp käns­lor.

Vid Mör­by sta­tion finns vad som ser ut som en p-ru­ta, men som in­te räk­nas som så­dan av par­ke­rings­vak­ter­na.

– Det är li­te märk­ligt, de har satt upp en mar­ke­ring mitt i en ru­ta. Om man tit­tar no­ga är det ock­så lin­jer i mar­ken. Var­je dag jag går för­bi står det bi­lar där, sä­ger Dan­de­ryds­bon Christof­fer.

Han har själv fått en bot där, och sett en an­nan bil med en lapp.

– Det är otro­ligt svårt att för­stå att man ska få en bot där. Många är upp­rör­da, de kom­mer till­ba­ka och har fått en lapp på bi­len, sä­ger Christof­fer.

”Ser märk­ligt ut”

Den otyd­li­ga mar­ke­ring­en gör att Christof­fer fun­de­rat mer och mer på sa­ken.

– Det känns som att de gör det här för att dra in ex­tra­peng­ar, sä­ger han.

Men när vi kom­mer i kon­takt med tra­fi­kin­gen­jör He­le­ne Ro­din på kom­mu­nen sä­ger hon att skyl­ten ska flyt­tas.

– Jag vet in­te var­för det ser ut som det gör. Det ser märk­ligt ut. För­ra vec­kan bad jag vår ent­re­pre­nad att flyt­ta skyl­ten fy­ra me­ter när­ma­re trä­det, sä­ger hon.

Har ni sagt åt par­ke­rings­vak­ter­na att in­te böt­fäl­la så länge?

– Nej, just nu är det skylt­ning­en som styr, sä­ger He­le­ne Ro­din.

FO­TO: PRIVAT

VAD GÄL­LER? Snart ska skylt­ning­en änd­ras. P-bo­ten är in­te långt bort om en stäl­ler sig i ru­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.