Fi­ra hal­lo­ween i Stock­holm

Täby Nyheter - - Norrort -

I år loc­kar nö­je­spar­ken med vad de kal­lar sin mest läs­ki­ga ny­het nå­gon­sin – en skräck­båt. Dess­utom två helt nya skräck­hus, nya otäc­ka om­rå­den och mass­vis av on­da vä­sen. Lil­la All­män­na gränd 9. 26 ok­to­ber-4 november.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.