In­te okej att paxa par­ke­rings­plat­ser

Täby Nyheter - - Norrort - Ano­nym bi­list

I vec­kan åk­te jag till Täby cent­rum. När jag skul­le par­ke­ra i ett av par­ke­rings­ga­ra­gen var jag med om nå­got un­der­ligt.

På en par­ke­rings­plats, som en­ligt lam­pan över lys­te grönt och allt­så var le­dig, stod en män­ni­ska mitt i vägen. Och in­te flyt­ta­de hon på sig hel­ler. Nej, för hon ha­de näm­li­gen pax­at par­ke­rings­plat­sen till en bil, som var på väg just mot den­na p-ru­ta.

Nå­gon måt­ta får det väl va­ra – man pax­ar in­te par­ke­rings­plat­ser!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.