VÅRT JÄRVA: Har det hänt nå­got i ditt om­rå­de?

Tenstadirekt - - HEJ TENSTA · TIPSA OSS! -

TIPS. Nu är vi till­ba­ka ef­ter som­mar­le­dig­he­ten. Du glömmer väl in­te att du kan kon­tak­ta re­dak­tio­nen och tip­sa om det som hän­der i ditt om­rå­de? Skic­ka en bild el­ler ett ny­hets­tips till re­dak­tion@ ten­sta­di­rekt.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.