Ska­pa podcast med Qu­e­erNör­dar­na

Tidningen Årsta / Enskede - - Hej -

Den 4 april kloc­kan 18:00-21:00 kan den som vill, va­ra med i en works­hop­träff för att spå­na fram en el­ler fler podcasts till­sam­mans med Qu­e­erNör­dar­na.

Un­der kväl­len kom­mer del­ta­gar­na att att kol­la på den tek­nik som finns, dis­ku­te­ra hur man pla­ne­rar in­ne­håll, samt spå­na bra ra­mar för en podcast. Men be­hö­ver in­te ha nå­gon ti­di­ga­re er­fa­ren­het kring podcasts.

Qu­e­erNör­dar­na är en för­e­ning med fo­kus att ge HB­TQ en plats i spel­värl­den. An­sva­rig för works­ho­pen är Stu­di­e­främ­jan­dets Er­land Nylund.

Vart: Hög­dals­plan 12 i Band­ha­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.