För­sök till grov stöld – en man gri­pen

Tidningen Årsta / Enskede - - Söderort -

Kloc­kan 14:06 den 24 mars ser ett vitt­ne två per­so­ner i bygg­ar­bets­klä­der gå om­kring i Stu­re­by, per­so­ner­na tycks re­kog­no­se­ra för in­brott.

En­ligt vitt­net ska de ha kon­trol­le­rat dör­rar och bru­tit med ett verk­tyg på en dörr.

När vitt­net kon­fron­te­rar dem hop­par de över ett sta­ket och spring­er iväg. Po­li­sen lar­mas till plat­sen. Med hjälp av spår­ning med hund och vitt­nesupp­gif­ter kan po­li­sen gri­pa en per­son, han är miss­tänkt för för­sök till grov stöld.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.