KÄN­NER DU IGEN DE HÄR TRE PER­SO­NER­NA?

Tidningen Årsta / Enskede - - Stockholm -

DAN TURDÉN, 38, VA­SAS­TAN 1. – Nej. El­ler är det han mil­jö­par­tis­ten? 2. – Ja, det är Karin Wann­gård, so­ci­al­de­mo­kra­ten. Hon har ett spe­ci­ellt ut­se­en­de, så hen­ne kän­ner man igen. 3. – Ja, Sve­no­ni­us är det väl? I lands­ting­et.

LI­NA BOK­STRÖM, 35, KUNGS­HOL­MEN 1. – Nej, ho­nom kän­ner jag in­te igen. 2. – Ja det är hon so­ci­al­de­mo­kra­ten. Hon är lo­kal­po­li­ti­ker i al­la fall.

3. – Nej. Hon är kanske ock­så lo­kal­po­li­ti­ker. Men jag kan in­te sä­ga att jag sett hen­ne i me­dia.

MATS FLO­DERUS, 73, KUNGS­HOL­MEN 1. – Ja, Da­ni­el någon­ting. Jag kom­mer in­te på ef­ter­nam­net. Han är väl mil­jö­bor­gar­råd? 2. – Wann­gård. Fi­nans­bor­gar­råd. 3. – Ja, Sve­no­ni­us. Fi­nans­lands­tings­råd.

CA­RO­LI­NA AMI­E­VA, 32, STO­RA ES­SING­EN 1. – Nej. 2. – Nej. 3. – Nej, jag kän­ner in­te igen nå­gon. De ser ut att job­ba för re­ge­ring­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.