Re­bec­ka Bodén in­tar Kärr­torp

Tidningen Årsta / Enskede - - Årsta / Enskede -

Al­la som vill lyss­na på här­lig som­mar­pop i vec­kan kan gå till re­stau­rang Ny­tor­pet i Kärr­torp den 13 april. Kloc­kan 20.30 spe­lar mu­si­kern Re­bec­ka Bodén si­na lå­tar från hen­nes de­but-EP som släpp­tes 2016, bland an­nat lå­ten ”Dee­per than the sea”.

Re­bec­ka Bodén bor i Stock­holm och hen­nes skiv­bo­lag be­skri­ver mu­si­ken som sprung­en ur ett ihär­digt lyss­nan­de på Franço­i­se Har­dy, Bil­lie Ho­li­day och The Mag­ne­tic Fi­elds och att hon har en dröm om att ska­pa odöd­li­ga me­lo­di­er.

Gra­tis in­trä­de.

Att bords­gran­nen ut­bris­ter ’där job­bar ju jag’ när man skäm­tar om att hem­för­or­ten Stu­re­by är så dött att den en­da verk­sam­he­ten på ’tor­get’ är en be­grav­nings­by­rå. @le­mo­nens twitt­rar om sam­man­träf­fan­den

SOMRIG POP. Re­bec­ka Bodén spe­lar på re­stau­rang Ny­tor­pet i Kärr­torp fre­da­gen den 13 april.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.