And­ra po­pu­lä­ra ute­ser­ve­ring­ar

Tidningen Årsta / Enskede - - Årsta / Enskede -

Vi ställ­de frå­gan i fle­ra lo­ka­la Fa­ce­book­grup­per, här är sva­ren vi fick: Torpet i Or­hem. Lång­bro Värds­hus. Ly­ran i Skär­hol­men. Her­räng­ens gård. Älv­sjö Värds­hus. Jes­ses krog i Kärr­torp. Food by us på Skäl­der­viks­plan. Kon­di­torn och ba­garn i Hö­ka­räng­en. Cha­teau i Band­ha­gen. Astrids i Mä­lar­höj­den. Kristi­na­hu­set i Skön­dal. Hjäl­ma­ren i Års­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.