24-åring kniv­ho­tad på Gull­mars­plan

Tidningen Årsta / Enskede - - Söderort -

Kloc­kan 04.39 den 25 mars blev en 24-årig man kniv­ho­tad och rå­nad av två okän­da män på Gull­mars­plan. Män­nen ska ha bett mål­sä­gan­de om ci­ga­ret­ter och mo­bil­te­le­fon sam­ti­digt som de hind­ra­de ho­nom att fly från plat­sen. Fle­ra män an­slöt sig till tu­mul­tet och i sam­band med det blev mål­sä­gan­de ho­tad med kniv, nå­got som fick ho­nom att läm­na ifrån sig mo­bil­te­le­fo­nen.

Män­nen flyd­de från plat­sen och mål­sä­gan­de blev ska­kad av hän­del­sen men kla­ra­de sig fy­siskt oskadd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.