Så by­ter du däck själv

Tidningen Årsta / Enskede - - Motor - KÄLLA: BYT­HJUL.COM

Pla­ce­ra bi­len på ett plant un­der­lag. Lägg i en väx­el och dra åt hand­brom­sen.

An­vänd stopp­klos­sar, så är du sä­ker på att bi­len in­te flyt­tar på sig.

Lät­ta på hjul­bul­tar­na in­nan du his­sar upp bi­len. Byt ut fälg­kor­set mot en hjul­mut­ter­nyc­kel med hävarm, så går by­tet lät­ta­re.

An­vänd ga­ra­ge­dom­kraft för att

lyf­ta bi­len.

Sätt däc­ken med bäst möns

ter­djup bak.

Smörj gäng­or­na med fett, för att un­der­lät­ta vid näs­ta däck­byte.

Fyll på luft. Om det är för li­te luft ökar rull­mot­stån­det, sli­ta­get och bräns­le­för­bruk­ning­en. Ha gär­na upp till 0,2 bar ex­tra luft­tryck, men över­skrid in­te max­i­malt re­kom­men­de­rat luft­tryck.

Kon­trol­le­ra däc­ken igen ef­ter att du har kört någ­ra mil för att kon­trol­le­ra att bul­tar­na sit­ter på or­dent­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.