Gull­mars är fullt med duv­skit

Tidningen Årsta / Enskede - - Tyck Om! - Max Ös­ter­berg, Ham­mar­by Sjö­stad

Jag und­rar ba­ra ifall det in­te är fler än jag som blir äck­la­de av Al­la du­vor in­ne på Gull­mars­plans T-ba­ne­hall.

Se ba­ra om­rå­det kring SL in­for­ma­tions Cen­ter och ut­an press­by­rån, där du­vor­na knal­lar in och ut som dom vill.

Det finns en in­for­ma­tions­tav­la ut­an­för SL Cen­ter, nersö­lad med duv­skit, och den ska man an­vän­da fing­rar­na el­ler hän­der­na att tryc­ka på? och näs­ta över­allt i hal­len är det skit. på golv, väg­gar och på glas­ta­ket ovan­för cent­ret.

Jag har sökt svar av SL men det hän­der ing­et. Är det ing­en som bryr sig?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.