Då tänds val­borg­sel­den på Ny­torps gär­de

Tidningen Årsta / Enskede - - Årsta/enskede -

Den år­li­ga val­borgs­bra­san på Ny­torps gär­de blir av även i år, 30 april. El­den tänds 19.30 och in­nan det, från kloc­kan 18, är det för­sälj­ning av korv, fi­ka, soc­ker­vadd och våff­lor, även lot­ter och fisk­damm. På sce­nen un­der­hål­ler lo­ka­la ar­tis­ter och det blir eldshow med Sthlm Flow. Upp emot 5 000 per­so­ner bru­kar kom­ma till val­borgs­fi­ran­det på Ny­torps gär­de och ar­ran­gör är Kärr­torps scout­kår.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.