3:a Stockholm | Ör­by Slott/Li­se­berg - Älv­sjö Gim­mersta­vä­gen 27

Tidningen Årsta / Enskede - - Hemma -

Väl­pla­ne­rad, ge­nom­gå­en­de och luf­tig hörn 3:a med mo­dern in­red­ning & fi­na de­tal­jer. Rym­lig bal­kong i sö­der samt fransk bal­kong från sov­rum. Gott om för­va­rings­möj­lig­he­ter. Attrak­tivt lä­ge i vil­la­om­rå­det nä­ra fi­na grön­om­rå­den och go­da kom­mu­ni­ka­tio­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.