26 nya sko­lor på gång till Sö­derort

Tidningen Årsta / Enskede - - Sidan 1 -

Fram till 2040 krävs 34 000 nya grund­sko­le­plat­ser i Stock­holm för att få plats med al­la nya ele­ver. 26 nya sko­lor ska nu byg­gas i Sö­derort – och sju av dem ham­nar i Års­ta/Enske­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.