Vi som ini­ti­e­rar det­ta är tre trev­li­ga Årsta­bor som tyc­ker att snäll­het är en myc­ket fin upp­fin­ning.

Tidningen Årsta / Enskede - - Årsta/Enskede -

Ar­ran­gö­rer­na av pryl­by­tar­da­gen Ge­bortis, som äger rum på Års­ta torg 22 april 14-16, skri­ver på Fa­ce­book.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.