Miss­tänkt far­ligt fö­re­mål i Års­ta

Tidningen Årsta / Enskede - - Söderort -

En man ring­de vid 11-ti­den på tis­da­gen till po­li­sen med upp­gif­ten att ett even­tu­ellt far­ligt pa­ket fanns på plats i Års­ta. Ett om­rå­de kring Ott­sjö­vä­gen stäng­des av och po­li­sens bom­bgrupp kom dit och un­der­sök­te pa­ke­tet. Vid 16-ti­den med­de­la­de tek­ni­ker att fö­re­må­let var ofar­ligt, det vi­sa­de sig in­ne­hål­la ett akva­ri­um.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.