Stock­holm | Mä­lar­höj­den Haeff­ner­s­vä­gen 13

Tidningen Årsta / Enskede - - Hemma -

Char­migt rad­hus med högt in­syns­skyd­dat lä­ge & ute­plats i sö­der. Lätt­mö­ble­rat och ljust var­dags­rum med fle­ra föns­ter längs hel vägg vil­ket ger ett här­ligt ljus. Ge­ne­röst kök med gott om plats för många gäs­ter. 4 bra sov­rum samt två bad­rum med dusch och bad­kar. Trev­lig träd­gård mot all­män­ning och även möj­lig­het till ute­plats på fas­tig­he­tens fram­si­da. Gott om plats för för­va­ring. Ga­rage in­till hu­set. At­trak­tivt lä­ge nä­ra na­tur, vat­ten & ci­ty och bra för­sko­lor/sko­lor!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.