Mark­pro­ver tas i Enskede

Tidningen Årsta / Enskede - - Årsta | Enskede -

Sta­den kom­mer att ta mark­pro­ver på grön­om­rå­det bakom hu­sen norr om Soc­ken­vä­gen, vid Soc­ken­plan fram till ons­dag näs­ta vec­ka. Det är en för­be­re­del­se för att byg­ga nya bo­stads­hus på plat­sen med 75 lä­gen­he­ter. Ar­be­te­na ut­förs med borr­band­vagn som tar pro­ver på oli­ka djup i mar­ken och det på­går kloc­kan 07–19. Om man hit­tar mark­för­ore­ning­ar kom­mer jord­mas­sor att sa­ne­ras i sam­band med bygg­start. På plat­sen pla­ne­ras två fler­bo­stads­hus och fem par­hus. För­sla­get ska ut på sam­råd i höst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.