Skott­loss­ning i Da­len

Tidningen Årsta / Enskede - - Söderort -

Fle­ra larm om skott­loss­ning i Enske­de­da­len in­kom till po­li­sen kloc­kan 23.13 på tis­dags­kväl­len. Väl på plats på­träf­fa­des tom­hyl­sor och ett skott­hål i en bal­kong.

Plat­sen spär­ra­des av un­der nat­ten. Inga gri­pan­den har gjorts i sam­band med hän­del­sen. En­ligt po­li­sen är det ingen­ting som i nu­lä­get går att kopp­la till skott­loss­ning­en. Inga per­so­ner upp­ges ha ska­dats men hän­del­sen har ru­bri­ce­rats som för­sök till mord.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.