4:a Stock­holm | Her­räng­en Her­räng­s­vä­gen 1 C

Tidningen Årsta / Enskede - - HEMMA -

Stor, här­lig ute­plats med ut­sikt mot Lång­sjön! Ge­nom­gå­en­de, ljus lä­gen­het med sto­ra ytor och myc­ket rymd. Ge­ne­röst kök med plats för mat­bord, var­dags­rum med ut­gång till stor ute­plats, tre bra sov­rum samt två bad­rum. At­trak­tivt be­lä­gen i po­pu­lä­ra Her­räng­en med fan­tas­tisk om­giv­ning såsom gröns­kan­de pro­me­nad­stråk längs med sjön och strand­bad! Par­ke­rings­plats in­till lä­gen­he­ten. Mis­sa in­te!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.