Tänk på var du stäl­ler cy­keln!

Tidningen Årsta / Enskede - - TYCK OM! - Gär­na fler cy­kel­ställ

Cy­klis­ter är bra och späns­ti­ga och har många rät­tig­he­ter. Men att lå­sa fast sin cy­kel vid en tra­fik­stol­pe, järn­sta­ket el­ler stup­rör vid en hus­fa­sad är of­ta tra­fik­far­ligt.

Gång­tra­fi­kan­ter tving­as of­ta ut i kör­ba­nan för att in­te fast­na i den par­ke­ra­de cy­keln, barn­vagns­fö­ra­re in­te att för­glöm­ma. På många plat­ser finns det cy­kel­ställ, kanske li­te läng­re att gå då, men mo­tion är ju nyt­tigt!

FO­TO: MOSTPHOTOS

PARKERA RÄTT. Le­ta upp ett cy­kel­ställ, skri­ver in­sän­dar­skri­ben­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.