Po­pup-bibb­la till Sö­derort i som­mar

Tidningen Årsta / Enskede - - Hej Söderort -

Snart är det dags för Stock­holms stads­bib­li­o­tek att rul­la ut si­na bok­bus­sar i stads­de­lar­na igen, så kal­la­de po­pup-bib­li­o­tek. I Sö­derort är det Öst­ber­ga, Da­len, Rågs­ved, Band­ha­gen och Bagar­mos­sen som får be­sök un­der ju­ni, ju­li och au­gusti. Det kan va­ra Bar­nens bok­buss som kom­mer el­ler en mind­re bib­li­o­teks­bil och sta­den lo­var ”fullt av lästips, hög­läs­ning, pys­sel och quiz”. Läs på bib­li­o­te­ket.stock­holm.se/ar­ti­kel/bib­li­o­te­kets-som­martur­ne-2018 vil­ka da­tum bus­sen är var.

FO­TO: STOCK­HOLMS STADS­BIB­LI­O­TEK

BOKBUSSEN. Lästips, hög­läs­ning, pys­sel och quiz ut­lo­vas i som­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.