Per­so­nal ho­ta­des med köks­kniv

Tidningen Årsta / Enskede - - Söderort -

Fre­da­gen den 25 maj, strax ef­ter kloc­kan 23:00, när ett bu­tiks­bi­trä­de job­ba­de en­sam på 7-Ele­ven i Ham­mar­by­höj­den fick den­na be­sök av två gär­nings­män be­väp­na­de med varsin stor köks­kniv. En av gär­nings­män­nen hop­pa­de över dis­ken och slet åt sig bå­de kas­salå­dan och ci­ga­ret­ter se­dan för­sök­te de ge­nom hot få bu­tiks­bi­trä­det att öpp­na kas­sa­skå­pet. När det in­te lyc­ka­des för­svann de från plat­sen. Brot­tet ru­bri­ce­ras som rån.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.