Sex­u­ellt ofre­dan­de i Blås­ut

Tidningen Årsta / Enskede - - Söderort -

Kloc­kan 10:00 på mån­dags­mor­go­nen den 28 maj satt en kvin­na i 18-års­ål­dern på en bänk och job­ba­de på sin da­tor i Blås­ut. En man gick för­bi hen­ne och frå­ga­de någon­ting, se­dan sat­te han sig långt bort på bän­ken. Ef­ter ett tag bör­ja­de han flyt­ta när­ma­re och när­ma­re och frå­ga­de kvin­nan om han fick ta på hen­ne. Kvin­nan sva­ra­de nej men man­nen lyss­na­de in­te och bör­ja­de ta på kvin­nans ben och lår. Kvin­nan tog sig bort från plat­sen och gär­nings­man­nen li­kaså.

En­ligt po­li­sen är ing­en gär­nings­man gri­pen men spår finns. Brot­tet ru­bri­ce­ras som sex­u­ellt ofre­dan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.